وزیر ورزش: امیدوارم استقلال یا پرسپولیس قهرمان شوند