جدول/ اجاره واحد‌های تجاری در برخی مناطق تهران (۱۲/مرداد/۹۷)