پروژه‌های عجیبی که دیشب از سوی شهرداری تهران افتتاح شد