حضور ۶ سفیر ایران در سایر کشور‌ها در کمیسیون امنیت‌ملی