یک نماینده:۵۰ نفر از اختلاس‌گران و دزدان دولتی مجازات شوند