نیومایر برای پیوستن به استقلال فردا به تهران می‌آید