سنای آمریکا به لایحه کاهش تعرفه بر کالا‌های وارداتی از چین رأی داد