از فریاد‌های قاضی‌پور بر سر پزشکیان تا «کَندن» میکروفون