دود آتش سوزی هورالعظیم 3 شهرستان خوزستان را تعطیل کرد