سلطانی‌فر: تمدید قرارداد کی‌روش به فدراسیون مربوط می‌شود