بیرانوند: تمجید مقام معظم رهبری بزرگترین پاداش برای من بود