افزایش آلاینده ازن در تهران/ لزوم کاهش فعالیت گروه‌های حساس