کارگردان «کلاه پهلوی» برای پیوند کبد راهی شیراز شد