انجام ۱۱ عملیات برای کشف و انهدام سی‌دی‌های غیرمجاز