امام جمعه تهران: رئیس‌جمهور نسبت به استقلال بانک مرکزی اقدام کند