اطفای کامل حریق مسجد جامع ساری/مصدومیت 18 نفر در این حادثه