بازار دوم ارز آغاز به‌کار کرد/ جزییات روش معاملات در بازار ثانویه