امام جمعه موقت تهران: دشمن می‌خواهد مردم را مایوس کند