عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روی میز «مناظره»