توضیحات نکونام ؛ از اتفاقی که در برنامه عادل برایش افتاد تا ماجراهای تیم‌ملی