کدام باشگاه بیشترین بازیکن را در نیمه نهایی جام جهانی دارد؟