دستور تغذیه‌ای بسیار ساده برای "درمان دیابت و پیشگیری از سرطان"