بیرانوند:مردم اذیتم کردند ولی انگیزه‌ام دو برابر شد