رئال مادرید قرارداد جدیدی را به رونالدو پیشنهاد می‌دهد