چند درصد استادیوم‌ها در دور گروهی جام جهانی پر شد؟