ماموستا رستمی: دولت مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند