اروگوئه 2-پرتغال یک/ بعد از مسی، رونالدو هم حذف شد