اولین بار «نقطه‌چین» مهران مدیری به تلویزیون می‌آید