همسر بیرانوند: علیرضا در آسیا فقط برای پرسپولیس بازی می‌کند