واکنش معنادار کی‌روش به خداحافظی گوچی: سردار برگرد!