کلمبیا و ژاپن صعود کردند/ تنها تیم آسیایی در یک هشتم نهایی