افتتاح بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان با حضور رئیس جمهور