کره جنوبی اشک آلمان‌ها را درآورد/ صعود مکزیک و سوئد به مرحله بعد