جزئیاتی تازه از پرونده پزشک تبریزی: دکتر یک بار همکلاسی‌هایش را هم مسموم کرده بود