بازاریان تهران در اعتراض به قیمت ارز دست از کار کشیدند+عکس