با تساوی مقابل سنگال؛ژاپن 4 امتیازی شد و در آستانه صعود