رویارویی با کی‌روش بدترین حالت مبارزه برای پرتغالی‌ها است