سانسور «سلاح» یک تروریست در رسانه‌های ضدانقلاب +تصاویر