شهادت سردار «شاهرخ دایی‌پور» در حین عملیات مستشاری