دژاگه: مثل بازی با اسپانیا باشیم، پرتغال را با رونالدو می‌بریم