عکس/ شادی وزیر ورزش بعد از گل برتری ایران مقابل مراکش