اعلام نکردن شماره شبا، انصراف از سهام عدالت محسوب می شود