تماشای جام جهانی به قیمت دقیقه‌ای ۸۱ میلیون تومان از پول بیت المال!