چین انتقال دیپلمات‌های کره‌شمالی به سنگاپور را تقبل کرد