واکنش عجیب یک وزیر به خروج شرکت‌های اروپایی از ایران: بر‌می‌گردند