رتبه‌های تک‌رقمی کارشناسی ارشد 97 در دست نخبگان افغانستانی