چند سوال پیرامون شب‌های قدر /آیا تقدیر امشب نوشته می‌شود؟