شرط جالب بازیکن خارجی؛ بلیت هواپیمای نامزدم را هم بدهید