جمعی از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند