توضیحات فدراسیون فوتبال درباره دیدار دوستانه با یونان